Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre upratovací servis, upratovacie služby a tepovanie

 
Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení a spôsob vykonania uznaných opráv. 
 
Vzťahuje sa na služby, ktoré zhotoviteľ prác odovzdal spotrebiteľovi. 
 
1. Pri reklamácii postupujeme v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov. 
 
2. Reklamácie sa vybavujú priamo u zákazníkov, nakoľko firma poskytuje služby výhradne u zákazníkov. Za spoločnosť Barnabáš Kavka – BK Consulting rieši reklamácie pán Barnabáš Kavka.    
    Telefonický kontakt +421911188428 
 
3. Druhy reklamácií a ich vybavenie :
a) reklamácia v množstve dodaných prác, ceny, kvality. 
b) pracovník /bod č.2 RP/, ihneď po oznámení reklamácie, vyhodnotí oprávnenosť a následne dohliadne na odstránenie všetkých uznaných nedostatkov. 
 
4. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, zhotoviteľ písomne, ústne, telefonicky alebo emailom (elektronickou formou) oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 
V Košiciach 1.1.2017
Upratovací servis a TEPOVANIE KOSICE .sk

Upratovacie služby, čistenie a tepovanie poskytujeme od roku 2009 v lokalite Košice, Košice okolie a v celom košickom kraji.

Profesionálny upratovací servis a hĺbkové čistenie (lacné a kvalitné hĺbkové tepovanie) sedačiek, matracov a kobercov, jednorazové a pravidelné upratovanie pre domácnosti a pre firmy, kancelárie, showroomy v Košiciach a košickom kraji za najlepšiu cenu.

Požičovňa tepovačov Kärcher s chémiou

Kontaktujte nás

tel. +421 902 561 165

mail: kosicetepovanie@gmail.com

Upratovací servis TepovanieKosice.sk

Dunajská 12, 04001 Košice

 

www.upratovaciservis.sk

www.tepovaniekosice.sk

www.lacnetepovanie.sk

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok 8.00 – 19.00

Pracujeme aj cez sviatky ako aj víkendy

 

Požičanie tepovača vopred telefonicky rezervujte